Kystkultursenteret

BRAGDØYA KYSTKULTURSENTER

Sjøhusene

I 1915 reiste I. Gerrard to store sjøhus på vestsiden av Bragdøya. De gikk under navnet bodene, henholdsvis østre og vestre bod. Her ble det saltet og pakket makrell for eksport. Men virksomheten gikk ikke spesielt godt, og i mellomkrigstiden opphørte den. I dag kalles de to gamle bygningene Saltebua (østre) og Verkstedbua (vestre). I tillegg er det oppført fire nye bygninger på senteret: Småbåtbua, Motorbua, garasjen og sanitærbygget.

Saltebua med sommerkafé

Saltebua er senter for de fleste av kystlagets aktiviteter. Her er det både kafé, bibliotek og kontor, og de fleste av lagets båter kan tas i øyesyn i havna utenfor. I Saltebua finner du også en utstilling som presenterer makrellen og makrellfisket på sørlandskysten.

Søndager fra begynnelsen av mai til begynnelsen av september driver kystlaget en enkel kafé i Saltebua, som er åpen fra kl. 11.00 - 15.00. Kaféen selger kaffe, vafler, is og mineralvann. Saltebua er åpen slik at besøkende kan få tak over hodet ved besøk på øya. Gjennom skolens sommerferie (uke 26 - 31) er kaféen åpen fra 11-19.
Kontoret er betjent hverdager kl. 08.00 - 15.00. 

Verksteder og slipp

I småbåtbua finnes enkelt utstyr og plass til å vedlikeholde småbåtene på øya. I Verkstedbua har kystlaget snekkerverksted til disposisjon for medlemmene. Snekkermaskinene må en ha opplæring for å få bruke, og kurs i snekkermaskiner arrangeres vanligvis på senvinteren. I tilknytning til snekkerverkstedet er det et enkelt båtverksted. Kystlagets båtbygger har sitt daglige virke i verkstedbua.

Motorbua og maskinverkstedet er arbeids- og lekeplass for de medlemmene som liker olje og rustne gamle motorer. Her arbeides det med å restaurere og stille ut aldrende slitere som er reddet fra skraphandleren. I tillegg kan medlemmer med "motortrøbbel" kan prøve å gjøre noe med problemene i maskinverkstedet.

Arbeidet på øya krever mye utstyr. Gjennom årene har kystlaget skaffet seg, fått eller arvet mye som trenger plass. I 2007 ble det innredet en smie i verkstedsbua. I 2008 ble det bygget en garasje for å huse de to små traktorene som ble husløse da smia ble montert. 

Slippen på Bragdøya tar båter opp til ca. 35 fot. Kapasiteten tillater bare at kystlagets og medlemmers båter slippsettes. I Marvika, på østsiden av Kristiansand, har kystlaget tilgang til en slipp som tar båter opp til ca. 80 fot. Her er det imidlertid ikke verkstedslokaler i tilknytning til slippen.

         

Ansatte

Det er Bragdøya kystlag som drifter kystkultursenteret. Kystlaget er i all hovedsak drevet av frivillige, men det er noen ansatte som sørger for at alt går som det skal. 

Daglig leder Erik Wigstøl
Erik er ofte å treffe på kystkultursenteret. Han har ansvar for koordinering og daglig drift av senteret og av skyssbåten.

Skipper Jan Terkelsen
"Kaptein Jan" er fast skipper på Bragdøyabåten. Han frakter ofte barnehagebarn og skoleelever til og fra øya - og er barnas store helt.

Båtbyggerne
Håkon Danielsen og Jonathan Grimstad finner vi vanligvis i verkstedbua, på slippen eller i snekkerverkstedet.

Kontoransatte Maiken S. Flågan og Jane B. Rabbersvik.
De kontoransatte betjener kontoret med blant annet kontorhold og booking.

Kaptein Geir Buås
Geir er kaptein på MS Bragdøya, og har med det ansvar for badebåtruta på sommeren, samt transport av passasjerer til og fra øya eller turer i skjærgården.

© 2018   Created by Niels Damgaard.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår