Om kystlaget

Bragdøya kystlag ble stiftet i 1986, og er et lokallag av det nasjonale Forbundet KYSTEN. Kystlaget har vært drivkraften i utviklingen av Bragdøya Kystkultursenter. I dag er det landets største kystlag med i overkant av 676 medlemmer i alle aldersgrupper.

Mangfoldig arbeid

I tillegg til å drive virksomheten på Bragdøya har kystlaget ansvar for Grønningen fyr og for en stor samling tradisjonelle verneverdige båter. Laget arbeider med kulturvern, maritim kulturhistorie, kystfriluftsliv og sosiale og kulturelle kurs og arrangementer. Vi er opptatt av å utvikle møteplasser mellom fortid og nåtid, mellom generasjonene og mellom ulike kulturer og folkegrupper. Kort sagt - kystlaget er en ideell organisasjon som arbeider innenfor det mangfoldet som kan sammenfattes i begrepet kystkultur.

Visjon

Bragdøya kystlag ønsker å:

  • Være en aktiv kulturvernorganisasjon
  • Skape et miljø preget av mangfold, aktivitet og samarbeid mellom ulike aldersgrupper og mellom profesjonelle og amatører
  • Være en hovedaktør i utvikling og drift av Bragdøya Kystkultursenter

Styre

Styret for Bragdøya kystlag velges av årsmøtet i mars hvert år. Styret sørger for at laget drives etter vedtektene og målsettingen, forvalter økonomien og setter i gang aktiviteter etter de hovedlinjer som årsmøtet trekker opp. Styret koordinerer tiltak og arrangementer til beste for medlemmene, samarbeider med andre foreninger og lag og sørger for driften av Saltebua og for at områdene rundt er tilgjengelige for allmennheten.

Styret møtes omtrent en gang i måneden. I november holdes et styreseminar over to dager, der årets drift blir evaluert og kursen for kommende år stakes ut. Styremedlemmene kan kontaktes direkte, eller gjennom kystlagets adresse. 

Kystlaget styres av 7 styremedlemmer med 3 varamedlemmer.

I 2017 består styret av:

Varamedlemmer

  • Christina Husebye
  • Jenny Beate Kjønnås
  • Maiken Somby Flågan

Kystlaget har i tillegg 7 ansatte fordelt på 5,4 årsverk.

Medlemskveld

Hver tirsdag kveld møtes kystlagsmedlemmer i Saltebua til kaffe og prat, fellesarbeid, kurs eller arbeid med egne prosjekter. Medlemskvelden starter når Bragdøyabåten ankommer. Skyssen går kl 18 fra Auglandsbukta, og kvelden slutter kl. 21.30 når båten går tilbake.

I åttetiden serveres kaffe igjen (vi er FOR kaffepauser) og de fleste tirsdager melder noen seg til å steke vafler.

Velkommen alle som har lyst og tid.

© 2018   Created by Niels Damgaard.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår