Portørenga, ny båtbygging i BåtLab'en

Portørenga-båten ble funnet ved Gamle Portør Havn i Kragerø for over 30 år siden. I løpet av den arkeologiske utgravningen ble mange skrogdeler samlet inn, de har siden har blitt konservert og oppbevart ved museet. Båten er klinkbygd i eik, og vårens dendrokronologiske dateringer viser at Portørenga er fra andre halvdel av 1600-årene.

Særs viktig del av norsk båthistorie

Portørenga-båten anses for å være et betydelig funn i norsk båthistorie. Det er den eldste småbåten vi kjenner til som har hatt en rigg med sneseil, dvs. seil i båtens lengderetning. Det kan også tenkes at Portørenga først var utstyrt med råseilsrigg. Mye tyder på at Portørenga-båten er forløperen til den østnorske kogg eller sjekte (vår svenske båtbygger omtaler båten konsekvent som "ursjekta"!). Det arkeologiske materialet utgjør dermed et spennende og viktig kildemateriale for forståelsen av endring i - og oppstarten av østnorsk båtbygging.


"Portørenga", Arne Emil Christensen studerer båtdeler som er tatt opp fra sjøbunnen
Uvanlig funnsituasjon

Da båten ble funnet lå den med kjølen opp, hvilket forekommer sjelden i undervannsarkeologiske funnkontekster. Den spesielle funnsituasjonen viste at de øverste delene av skrogsidene var godt bevart ettersom disse var tildekket av sjøbunnssedimenter. Museet har derfor langt bedre kunnskap om båtens esinger, tolleganger og seilfester enn det som er vanlig. På den annen side vet vi lite om båtens bunnseksjon og kjøl, som hadde ligget eksponert og utsatt til på sjøbunnen i flere hundre år. Rekonstruksjon av Portørenga-båten vil imidlertid kunne gi oss verdifull kunnskap om hele båtens konstruksjon.

Les mer her om Portørenga:
Kilde: http://bit.ly/1oHHarF

http://www.kv.no/nyheter/kopi-av-urkoggen-kommer-i-2015-1.8595122

http://baatlab.wordpress.com/2013/01/24/149/

Følg byggingen her på Facebook:
https://www.facebook.com/events/813684245309876/

Visninger: 327

Svar til denne diskusjonen

Har sett på noen bilder av modellen.  Båten ligner svært på en "moderne" spissbåt fra Møre!

RSS

© 2019   Created by Niels Damgaard.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår