Opprettelse av kurs

Alle kurs som planlegges i regi av kystlaget, skal meldes inn på forhånd. Her finner du skjema for opprettelse av kurs. Dette skal sendes inn til saltebua@bragdoya.no i god tid før kurset starter.

Kurskrav:
For å få kursstøtte må kurset oppfylle kravene i Voksenopplæringsloven og forskriftene:
• Søknad om kursstøtte må sendes før kurset starter.
• Kurset må være på minst 8 timer.
Minst 3 deltakere med 75% frammøte. Alle deltakerne skal stå på frammøtelista.
• Kurset gjennomføres etter en godkjent studieplan.
  Du finner informasjon om studieplaner her.
• Kurset må være offentlig utlyst.
• Deltakerne må være over 14 år eller fylle 14 år i kursåret.
• I informasjon som deles om kurset skal det stå at kurset mottar støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Dette gjelder for eksempel annonser, program og materiell som gis til kursdeltakeren.

© 2019   Created by Niels Damgaard.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår