Nettstedet for Bragdøya - ”nettgruppe”, ”nettmedlem”, ”aktivitet”

Jeg har tenkt(!) videre på dette, og mener fortsatt (og klarere, faktisk) at det bør hete ’nettgruppe’ og ’nettmedlem’ for alle som er med på noe på på Hjemmesiden.  ”Aktivitet” bør strengt forbeholdes faktiske arbeider ”i felt”, enten det er vevaktivtet, småbåtaktivitet, saueaktivitet, storebåtaktivitet e. a.

På denne måten blir der en helt klar skille mellom faktisk, praktisk aktivitet på den ene siden, og nettdeltagelse på den andre; det er hele tiden tydelig for alle at dette er to ulike ting, men for en del emners vedkommende finnes både praktisk aktivitet og nettgruppe (men ikke for alle - på denne måten blir også dette tydelig).

Visninger: 136

Svar på dette

Svar til denne diskusjonen

God ide
Har endret til nettmedlem, hvor det er praktisk muligt.
Men oppdelingen av faktiske aktiviteter og de andre er mere vanskelig, da vi kun har en "sekk" å ha disse i - nå benevnt: "Hva skjer"

Dette må da gjøres på annen måte - f.eks med å gi aktiviteter et tillegg i navnet?

Hva mener andre om disse ideer?

Ser greit ut med nettmedlem. 

Syntes nettsiden begynner å bli mye mer oversiktlig nå.

willy

Nettstedet er nå gjennomgått og forsøkt forenklet.

Har du yterlige forslag eller kommentarer til oppsettet av nettstedet kan du kommenterer i denne posten.

Har du problemer med nettstedet spør i HJELP-gruppen

Med vennlig hilsen
Niels Damgaard

RSS

© 2018   Created by Niels Damgaard.   Drives av

Skilt  |  Melde om et problem  |  Tjenestevilkår